Simple Network Management Protocol

Simple Network Management Protocol

Kontroll i nätverket med zenon

SNMP - Simple Network Management Protocol - garanterar översikt och kontroll av dina enheter i nätverket. SNMP - Simple Network Management Protocol - garanterar översikt och kontroll av dina enheter i nätverket.


På så sätt kan även mycket avlägsna apparater och obemannade stationer kontrolleras och styras. Om zenon Energy Edition arbetar som manager, erhåller den information från agenten över enheternas namn, datatyper, behörigheter, status osv. Denna informationhanteras som variabler ochkan bearbetas vidare.


zenon kan t.ex. reagera på ett kritiskt värde med ett larm, men även ingripa själv och styra autoamatiskt. Data kan även sparas i arkiv, evakueras eller hanteras för andra applikationer, t.ex.:

  • Arbetar enheterna felfritt?
  • Vilka fel har uppträtt? t.ex.: för liten minnesplats på en hårddisk, arkiv måste evakueras, kö i protokollskrivaren, överskridna temperaturer osv.
  • Vilka portar är belagda på en switch?
  • Hur hög är CPU-temperaturen på en server?

 

Medan zenon utövar kontroll i egenskap av manager, kan den som agent själv utsättas för övervakning av en annan komponent. Om zenon t.ex. används i en obemannat ställverk som styrsystem, tilldelas denna samtidigt en roll som SNMP-agent. Om applikationen – oberoende av orsak – avslutas, meddelar zenon som SNMP-agent automatiskt denna status till sin manager. Det vill säga: Så länge som inga andra meddelanden kommer från substationen uppfyller zenon sina uppgifter där. Om ett fel uppträder kan servicepersonalen reagera omedelbart.


Mer om SNMP och zenon kan man läsa om i artikeln "Bestens informiert im Netzwerk - COPA-DATA Know-how: SNMP mit zenon“.SNMP

White Paper

SNMP

332 KB

CONTACT US