zenon – mästaren på distributionsnätverk

Nätverkshanteringssystem som krävs för komplexa distributionsnätverk

Ett distributionshanteringssystem (Distribution Management System, DMS) krävs för att hantera ett elektriskt nätverk. Ett distributionsnätverk undergår ständig förändring. Det utökas och anpassas fortlöpande. Således kan ett nätverk inte förbli utan hantering, för det skulle leda till ett permanent haveri. Det krävs ett nätverkshanteringssystem. Nätverkshanteringssystemet måste förhindra avbrott i energiförsörjningen eller begränsa avbrott till så få kunder som möjligt.

 zenon – the Distribution Network...

IU Magazine Article

zenon – the Distribution Network Maestro

1.1 MB

Vad måste ett DMS kunna göra?

 

Ett distributionshanteringssystem kräver gränssnitt mot alla områden som det styr. Det är nödvändigt att korrekt kartlägga alla switchar i nätverket, inklusive dem som inte är fjärrstyrda. I zenon kan denna utmaning bemästras med den funktion som kallas ”manuell korrigering”.

 

En viktig fördel som DMS tillhandahåller är att det beräknar nätverkets status samtidigt som det tillhandahåller extra information. Till exempel kan det avgöra inför omkoppling om ett ingripande kommer att leda till att förbrukare blir utan ström eller till att andra nätverkssektioner blir överbelastade.

 

DMS behöver också gränssnitt mot andra system för geografisk information, kunddata och lagring av data som samlats inför fortsatt användning av andra system. Alltså fungerar DMS som en skärningspunkt eller nätsluss för flera olika informationstyper.

 

När ett DMS används är det viktigt att nätverkets status alltid är synlig. De beräkningar som behövs för detta utförs av en lastflödesmodul. Dessa beräkningar kan användas för att härleda funktioner som är nödvändiga för att övervaka nätverket eller indikera potentiell överbelastning av utrustning under switchingprocesser.

 

Vad har zenon med distributionsnätverk att göra? Och är det möjligt att ändra ett HMI/SCADA-system till ett fullvärdigt DMS?

 

Ladda ned artikeln för att hitta svar på de dessa och andra frågor.

CONTACT US