Att göra kopplingsschemat intelligent

Energy Insights with zenon

 

Industriell teknik fortsätter att gå framåt och två större grenar har bildats i elenergiövervakningens och omformarstationernas värld. Å ena sidan driver avancerade distributionshanteringssystem (ADMS) på innovationerna på många områden av det moderna övergripande styrnings- och datainsamlingssystemet (SCADA), vilket ändrar på allt från avancerad trendanalys, larmhantering och dynamisk rapportering. Å andra sidan har inte kopplingsschemat (SLD), som ofta anses vara en viktig komponent i en SCADA-applikation för ett energiövervakningssystem, inte ändrats mycket under årens lopp.

 

Även om ADMS ger högre tillförlitlighet, säkerhet och motståndskraft till el- och vattenförsörjningen är det ett komplicerat system som kräver avsevärda mängder pengar, resurser och tid. Vad händer om projektets budget är för liten för att ha råd med ett dyrt ADMS-system eller om man bara vill ha fördelarna med en liten underuppsättning av dess funktioner? När vi tar en titt på teknikerna som möjliggörs av ADMS kan vi få insikter om hur en mindre omfattande SCADA-applikation kan tillhandahålla viktiga ADMS-funktioner för att främja mindre projekt.

 

Definition av kopplingsschemat

I elektrisk energihantering är ett kopplingsschema (SLD) definierad en form av blockdiagram som grafiskt visar energiflödets vägar mellan olika enheter i systemet. Elementen i diagrammet representerar inte den fysiska storleken eller platsen för den elektriska utrustningen, utan det är en allmänt vedertagen konvention att organisera diagrammet med samma vänster till höger-, topp till botten-sekvens som ställverket eller andra apparater som representeras.

Eftersom det är den mest besökta skärmen i SCADA-energiövervakningen används SLD ofta för att dokumentera energiflödet och den elektriska funktionaliteten för omkopplarstationen. Idag använder många anläggningar SLD som representation för deras SCADA-applikationer och då behöver inte SLD ta med ledningars längder eller dess relationer i det fysiska utrymmet i beräkningen.

Kopplingsschemat är den skärm som besöks oftast i SCADA för att dokumentera energiflödet och den elektriska funktionaliteten för omkopplarstationen.

Viktig funktionalitet för ett kopplingsschema

När det gäller att ge operatören en förenklad översikt av energisystemets status är den automatiska ledningsfärgningen (ALC) en viktig funktion i SLD. ALC visar det aktuella tillståndet för ledningar, relän, brytare, generatorer, enheter, osv. tillsammans med lite grundläggande information om komponenterna.

 

Denna funktion visar energiövervakningsdata i olika färger, vilket gör det möjligt för operatören att med ett ögonkast veta vad som är strömsatt/utan ström och vilken status vissa delar av ställverket har för att säkerställa smidig drift. När allt kommer omkring är det viktigt att förstå vad som händer var i elnätet, vilka brytaråtgärder som kan sättas in och om det finns problem, om det är en fråga om snabba reaktioner, och om en översikt av den korrekta hanteringen är en avgörande framgångsfaktor, osv.

För att ge operatören en förenklad översikt av energisystemets status är en viktig funktion i SLD den automatiska ledningsfärgningen.

Framsteg i ADMS-system

Ett ADMS är, enligt Gartner IT Glossary, programvaruplattformen som stödjer hela sviten av distributionshantering och optimering. Det inkluderar funktioner som automatiserar stilleståndsåterställning och optimerar prestandan för distributionsnätet. ADMS-funktioner utvecklas för elförsörjningen inklusive fellokalisering, isolering och återställning, volt/var-optimering, konservering genom spänningsreduktion, hantering av efterfråganstoppar och stöd för mikronät och elfordon.

 

När vi rör oss mot det smarta elnätet har vi en bättre förståelse för alla komponenter i en större skala, såsom distribuerad energi, energilagring och elfordon, och hur de är relaterade till den evigt delikata balansen mellan tillgång och efterfrågan över hela elnätet har blivit viktigare än någonsin.

 

Företag har dragit fördel av det nya behovet av större insyn i el- och vattenledningsnätet genom att skapa produkter som fungerar som ett ADMS. Detta har lett till utvecklingen av många nya funktioner, såsom bättre sätt att visualisera data. Med framstegen kommer även högre kostnader och komplexitet. För projekt där ett ADMS och tillhörande kostnad i en infrastruktur ligger bortom budgeten har det blivit allt vanligare att man vänder sig till ett prisvärt SCADA-system som tillhandahåller de viktigaste funktionerna från ett ADMS.

 

 

Viktiga funktioner som SCADA kan ta från ADMS

För att pusha SCADA-tekniken ytterligare och göra ADMS-funktionerna tillgängliga för fler anläggningar kan vi återvända till SLD. Tänk om man kan lägga på bevisad ADMS-teknik i SLD:n för ett traditionellt SCDA-system? Låt oss ta en titt på de viktiga funktionerna vi kan ta från ett ADMS.

 

Beräkning av belastningsflöde och tillståndsestimering

 

Mindre elnät kan använda beräkning av belastningsflöde för att analysera den elektriska energidistributionen. Stora elnät kan erhålla ytterligare information genom tillståndsestimering.

Beräkningen av belastningsflödet (LFC) kan användas i mindre elnät på en omkopplarstationsnivå för att analysera distributionen av elektrisk energi genom att mäta ingående och utgående ström. Med beräkningen före brytaranvändningen kan operatören erhålla information om möjliga överbelastningar efter att ha utfört kontrollkommandot. Dessutom kontrollerar en N-1-beräkning kontinuerligt huruvida resurserna körs säkert.

 

LFC beräknar inte enbart aktiv elenergi utan tar även med mängden tillgänglig reaktiv elenergi. Den kan även beräkna alla tillgängliga elnäts topologier såsom stjärn-, ring- såväl som nättopologier.

 

Om det inte finns tillräckliga uppmätta data tillgängliga för en LFC kan större elnät erhålla den saknade informationen genom tillståndsestimering (SE).

 

 

GIS-redigerare

En annan viktig del av ett ADMS är det geografiska informationssystemet (GIS). Det definierar och upprätthåller en mer korrekt och fullständig bild av nätverken genom att visa de reella platserna för ledningarna och de viktiga komponenterna (t.ex. omkopplarstationer, ställverk och strömskenor). På detta sätt kan operatören övervaka statusen för energienheter, såsom ledningslängd, impedans, ingående och utgående energi och lokalisera resurserna korrekt från kontrollrummet.

Moderna SCADA-lösningar gör det nu möjligt för el- och vattenledningsnät att integrera GIS i SLD-arkitekturen utan ett fullständigt ADMS-paket.

Moderna SCADA-lösningar gör det nu möjligt för el- och vattenledningsnät att integrera GIS i SLD-arkitekturen utan ett fullständigt ADMS-paket. Med t.ex. den inbyggda GIS-modulen på zenons Energy Edition kan användaren skapa en SCADA-skärm som har ALC, Worldview och så vidare och lägga till kartelement som tagits från satellitkartor. Processdata erhålls sedan från SCADA och kan visas online och offline.

 

 

zenon för ett intelligent kopplingsschema

Allteftersom innovationer som ADMS fortsätter att dyka upp försöker elenergianläggningar att modernisera SLD mer och mer med fler intelligenta funktioner.

 

zenon Energy Edition från COPA-DATA tillhandahåller moderna, omfattande SCADA-lösningar som förser SLD med viktiga ADMS-funktioner, såsom beräkning av belastningsflöde, tillståndsestimering och GIS. Med zenon kan anläggningarna förbättra SCADA på ett mer tillgängligt och prisvärt sätt för att arbeta med dagens infrastruktur.

 

Över 30 000 energi- och infrastruktursprojekt över hela världen förlitar sig på zenon när det gäller att designa, sköta, övervaka och optimera processerna. För att lära dig mer om hur zenon kan hjälpa er att uppnå era projektmål, fortsätt att bläddra bland våra lösningar eller kontakta oss idag.

Les solutions SCADA avancées zenon permettent d'intégrer les principales fonctionnalités ADMS. Découvrez comment zenon peut vous aider à atteindre vos objectifs.

close video