Den ökande betydelsen med energilagring för batterier för energidistribution

 

När det gäller energidistribution är tillförlitlighet och hög tillgänglighet några av de allvarligaste problemen. Ett energilagringssystem för batterier (BESS) hjälper till att tillhandahålla dessa egenskaper till ett energidistributionssystem. Moderna energihanteringssystem (EMS) måste hantera och fördela energi, vilket gör energilagring till ett ovärderligt verktyg för att leverera strömmen till rätt plats när den behövs. BESS kan även tillhandahålla andra fördelar, som minskade kostnader och mindre utsläpp av växthusgaser. Det kan användas när strömavbrott uppstår i elledningar, i primära transformatorstationer eller vid schemalagda avbrott.

 

Låt oss ta en närmare titt på BESS för att se hur det fungerar med dina elnätshanteringssystem och varför det är en så viktig komponent i ditt övergripande system.

Download: free BESS White Paper

Vad är BESS?

BESS är en typ av energilagringssystem som bygger upp och lagrar energi som ska laddas ur och distribueras vid ett senare tillfälle. Det måste kontrolleras med ett energihanteringssystem, som koordinerar de olika komponenterna som ingår för att processen ska optimeras till fullo. Energidistributörer kan använda BESS för att samla in överskottsenergi och leverera den till kritiska källor vid strömavbrott. Elmottagarna kan inkludera nödsituations-, medicinska och industriella anläggningar.

 

Komponenterna i BESS inkluderar batterier, mjukvarusystem som styr det och nödvändiga extraresurser som temperatur-, brand- och ventilationskontrollsystem. Ofta använder BESS litiumjonbatterier, men andra alternativ inkluderar blysyra-, nickel-kadmium-, flödes- och natrium-svavelbatterier som vart och ett har sina unika för- och nackdelar.

 

BESS kan erbjuda flera olika fördelar, inklusive:

  • Effektivitetsförbättringar: Användning av BESS hjälper till att minimera förluster inom distributionssystem, vilket leder till minskade driftskostnader. Detaljerad övervakningsinformation tillhandahåller insikter om genererings- och konsumeringsbeteenden. Detta gör det möjligt för elleverantören att optimera systemet och minska genereringskostnaderna.
  • Tillförlitlighet: Vind- och solenergi kan variera när det gäller hur mycket ström som produceras under en viss tid. De är periodvisa och oförutsägbara. Med BESS kan producenter av förnybar energi hålla kapaciteten på en hög nivå för att möta behoven, även under perioder med lite sol eller vind.
  • Energiarbitrage: Du kan ladda BESS-batterierna när elpriset är lågt och sedan när det är högt kan du ladda ur dem och sälja elen. Denna möjlighet kan vara särskilt användbar med solenergi. Då kan elleverantören behålla strömmen tills priset stiger.
  • Frekvensreglering: Vissa typer av energigenerering resulterar i inkonsekventa frekvenser. BESS kan tillhandahålla ett snabbt frekvenssvar (FFR), vilket snabbt tar hand om frekvensändringar för att minska obalansen mellan flera synkrona generatorer. Andra system kan ta längre tid, men BESS fungerar inom några sekunder så att ni kan få resurser online snabbare.
  • Flexibilitet: BESS är relativt lätt att installera eftersom batterierna går att placera var som helst. Man behöver inte arbeta runt naturresurser, som underjordiska reservoarer eller platser med höga vindhastigheter.
  • Bättre resultat för användaren: BESS är till stor hjälp för elleverantören och slutanvändaren, eftersom det hjälper till att förbättra energikvaliteten. Bättre energi gör det möjligt för användarna att upprätthålla mer tillförlitliga verksamheter och potentiellt uppnå kostnadsbesparingar.

Kort sagt kan BESS avsevärt öka tillförlitligheten och lönsamheten för ett elektriskt distributionssystem. Nu när förnybar energi blir mer livskraftig och pålitlig förväntar sig experter att den globala marknaden för BESS ska växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 16,3 % till 2029.

 

Så här ger BESS stöd för olika typer av energi

BESS fungerar särskilt bra för vissa typer av energiproduktion och -distribution genom att lösa deras problem, såsom oförutsägbarhet och variation. Det är en stor del för elföretagen när de ska växla till förnybar energi medan de upprätthåller hög upptid och prestanda.

 

Solenergi

Solenergi kan variera när det gäller resultatet. Solen skiner inte alltid och när den gör det måste energin lagras, så att den kan användas när den inte gör det, som på natten och på molniga dagar. BESS kan åstadkomma denna lagring och fungera som en frekvensregulator som upprätthåller systemets stabilitet. Solenergi måste ha korrekt utgående frekvens för varje instans av fotovoltpenetrering för att nå nätkodens acceptabla gränser. Som energiarbitrageverktyg ger BESS även stöd för högkostnadsbesparingar om installationen blir framgångsrik.

Användning av BESS i kombination med EMS har visat sig vara en särskilt lovande lösning för mikronät, där de elektriska nätverken kan göra systemet mer sårbart för intermittens och dynamiska belastningar.

 

Vindkraft

Vindkraft har liknande begränsningar, med intermittent tillgänglighet och utgående fluktuationer. BESS erbjuder kontroll för dessa oförutsägbara förhållanden, så att energiinstallationer kan fortsätta att tillhandahålla pålitlig el och ge högre avkastning.

 

Konventionell kraftgenerering

El som genereras från fossila bränslen eller kärnkraft kan också dra nytta av BESS. Största delen av elen som produceras i USA kommer fortfarande från naturgas och kol. Återigen erbjuder BESS energiförmedlingsmöjligheter som kan hjälpa till att förbättra systemets lönsamhet, men det kan även öka systemets effektivitet genom att ha tillgång till lagrad energi när den behövs. Även om din eltillförsel är stabil kan strömavbrott förekomma på grund av skador eller problem i leveranssystemet. BESS hjälper till att tillhandahålla reservström så att kunderna kan få sin el även i besvärliga situationer.

Det kan även spela en viktig roll vid byte från ej förnybar energi till förnybara energikällor genom att tillhandahålla energilagring som kan kompensera för oförutsägbara händelser medan ni implementerar de nya energikällorna.

 

 

VAD är BESS?

BESS är en elektrokemisk enhet som lagrar energi genom att laddas upp (eller samla in energi) från elnätet eller ett kraftverk och sedan laddas det ut för att möta behov av el eller andra nättjänster.

 

VARFÖR är det nödvändigt med BESS i så stor skala?

Storskaligt BESS förbättrar elnätets stabilitet genom att justera luckor i strömöverföringen och avbrott. Ändringar i industrier som använder mycket energi i framtiden öppnar upp investeringsmöjligheter som kan göra industrier mer motståndskraftiga och minska koldioxidutsläppen.

 

HUR kan batterier förbättra lagring och distribution av förnybar energi?

När BESS skapas i stor skala och hålls på plats kan det komplettera eller ersätta befintliga kraftnätverk.

 

BESS och IIoT

En annan viktig användning för BESS är hur det kan integreras med de industriella sakernas internet (IIoT). BESS förlitar sig på flera inmatningar beroende på systemstatus, efterfrågan och utmatning. Det kan vara avgörande att ansluta BESS till IoT-enheter för pågående övervakning, bedömning och datainsamling. IIoT-branschen kan stötta BESS i skapandet av ett omfattande nätverk av tillförlitlig, konsekvent energileverans över hela världen. Det gör det möjligt för tekniker att hantera energidistribution med mycket mer data till hands och från platser utanför anläggningen.

 

Gör tillförlitligheten bättre med zenon

Om du vill dra nytta av fördelarna med BESS och förbättra effektiviteten och tillförlitligheten kan COPA-DATA hjälpa till. Vår mjukvara för energiautomatisering, zenon, har byggts för att stötta ditt energidistributionssystem från start till mål. Denna kraftfulla plattform lever upp till många branschstandarder, såsom ISO och IEEE, för att odla en stabil energimiljö med den flexibilitet du behöver för att anpassa dig till ny teknik, som IoT och molnbaserade lösningar. zenon är fullpackad med verktyg som kan övervaka, styra och optimera ert nätverk, inklusive visualisering och maskininlärning.

 

Som grädde på moset säkerställer vårt Servicenivåavtal att du får omfattande support från COPA-DATA-teamet. Vi ger dig tillgång till ett omfattande utbud av online-resurser, utbildningar och teknisk support. Hör av dig till en expert idag för att få reda på mer om zenon och hur vi kan hjälpa dig att få ut så mycket som möjligt från ert energidistributionssystem. 

KONTAKTA OSS