Effektiv teknisk planering av omfattande projekt inom energiautomatisering

Startfasen, där utformning och utvecklingsuppgifter måste definieras, är alltid en kritisk fas i varje projekt. Ingenjörer påbörjar ofta utvecklingen utan verklig förståelse av de uppgifter de kommer att ställas inför.

 

Det är just vid projekt med många variabler, taggar eller element som den person som skapar projektet kan spara mycket tid genom att tänka igenom strukturen exakt i förväg.

 

Talrika zenon-funktioner hjälper till att utforma ett projekt konsistent från första början. Den tekniska planeringen blir alltså effektivare och påföljande underhåll enklare. zenon-datatyper, till exempel, hjälper till att spara värdefull utvecklingstid när variablerna ska skapas. Substitution i zenon är ytterligare en viktig funktion som sparar tid om det gäller att implementera visualiseringen på flera individuella skärmar.

I den här artikeln kan du läsa om hur substitution och andra funktioner i zenon hjälper dig att implementera omfattande, effektiv automatisering av ställverk.

 

P.S. Allt sedan zenon 7.60 (från version 39532) finns det nu även möjlighet till parameterbaserad substitution av ALC-kodnamn. Detaljskärmar med ställverkssektioner kan färgläggas topologiskt utan att de behöver ritas flera gånger och utan någon inverkan på ALC-konfigurationen – med bara en zenon-funktion.Structured Datatypes Indexed Screen...

IU Magazine Article

Structured Datatypes Indexed Screen Substitution SEL

748 KB