Kontakta oss
Dynamisk produktionrapportering

Dynamisk produktionrapportering

Produktionsoptimering inom
livsmedelsindustrin

Utmaningarna inom livsmedelsindustrin

Livsmedelsindustrin står ständigt inför nya utmaningar baserat på specifika krav såsom.:

 • Producera mera (ökad produktionseffektiviteten)
 • minska material- och energiförbrukningen
 • utnyttja produktionsresurserna mer effektivt
 • kvalitetskontroll
 • och många andra krav

Ha rätt information tillgänglig

Den ständiga förbättringen är en kontinuerlig process med grundläggande koncept som t.ex. Total Productive Management eller standardersåsom ISO 22000. Hur lätt eller svår denna uppgift är för produktionsteamen beror på vilken information som finns tillgänglig över produktionsmiljön:


När är informationen tillgänglig? Hur relevant är informationen? Hur lätt är det att hitta de nödvändiga detaljerna? Hur tydligt framställs fakta? Hur svårt är det att använda och underhålla det programverktyget som produktionsteamet använder? Sådana frågor låg till grund för COPA-DATA under utvecklingen av zenon Analyzer – verktyget som möjliggör Dynamic Produktion Reporting. zenon Analyzer har utvecklats specifikt för att stödja produktionsteamen att nå sina mål snabbt och enkelt.

zenon Analyzer

 • Hanterar data från onlinekällor som t.ex. PLC, HMI och SCADA men också andra system som ERP och MES för att skapa nyckeltalsrapporter för uppföljning, produktionsstyrning och optimering.
 • Använder senaste data för förbättring av reaktionsförmågan med avseende på målavvikelser
 • Stöder analys av historisk processdata i syfte att identifiera förbättringspotential
 • Ställer nyckeltal som t.ex. TAK-beräkningar och rapporter om produktionseffektivitet, förbrukningsförvaltning, driftstoppanalys, osv. till förfogande för produktionsteamen.
 • Enkel åtkomst av relevant information till rätt medlemmar i produktionsteamet
 • Gör rapportanvändningen interaktiv och tillåter export av rapporterna till format som t.ex. PDF, Excel, Word, osv.

Integration av zenon Analyzer

zenon Analyzer levereras med anpassningsbara mallar för snabb integration i befintliga system. Produktionsteamet får detaljerade rapporter anpassade efter användarens informationsbehov. Filtren på utrustningen, tid, produktionsenheter eller förbrukat material tillsammans med drill-down mekanismen gör det möjligt för användaren att få exakt den information som behövs, från översikten till detaljerna.