Automatyzacja procesów produkcyjnych – Zautomatyzowane sterowanie procesami

 

Elementy sterowania procesem produkcji, obejmujące wszystkie systemy sterujące procesami produkcji, umożliwiają zwiększenie wydajności, produktywności, niezawodności i bezpieczeństwa operacji. Te elementy pozwalają utrzymywać efektywność procesów w zakresie limitów i dostosowywanie ich do bieżących potrzeb.

 

Jednak wiele nowoczesnych operacji produkcyjnych jest tak złożonych, że ręczne sterowanie nimi jest utrudnione, a czasami prawie niemożliwe. Automatyzacja procesów produkcyjnych pozwala utrzymać płynność działania i wprowadzać ciągłe ulepszenia bez potrzeby angażowania dużych sił roboczych. W skład nowoczesnego systemu kontroli procesu można włączyć takie komponenty jak interfejs człowiek-maszyna (HMI), system kontroli nadzorczej i pozyskiwania danych (SCADA), raportowanie, alarmy, wiadomości i programowalne sterowniki logiczne (PLC) w jednej zintegrowanej platformie i w ten sposób zautomatyzować znaczną część realizowanych operacji.

 

 

Zalety automatyzacji sterowania procesami

Jakie są korzyści z automatyzacji procesów produkcyjnych? Wprowadzenie mechanizmu automatyzacji do systemów kontroli procesów produkcyjnych ma szereg pozytywnych skutków, od zmniejszenia poziomu wykorzystania surowców do poprawy jakości produktów. Nawet gdy sterowanie procesami może wydawać się już zoptymalizowane, warto je analizować, ponieważ ciągłe ulepszenia mają istotne znaczenie dla odnoszenia sukcesów na współczesnych, przepełnionych konkurencją rynkach i we wciąż zmieniającym się środowisku ustawodawczym. Poniżej przedstawiamy niektóre z korzyści, jakie wnosi automatyzacja sterowania procesami.

 

1. Większa wydajność energetyczna

Operacje produkcyjne wiążą się z wykorzystaniem znacznej ilości energii, a zmniejszenie poziomu zużycia energii jest doskonałą metodą obniżenia kosztów i wpływu na środowisko. Z pomocą systemów kontroli procesu menedżerowie zakładów mogą przewidywać operacje i uzyskiwać dostęp do takich informacji jak precyzyjne dane o zużyciu energii elektrycznej przez każde urządzenie w wyznaczonym okresie czasu. Po połączeniu tych informacji z innymi danymi produkcyjnymi mogą odkryć, jakie czynniki wpływają na zużycie energii i określić jej optymalne poziomy.

 

Na przykład firma Gόrażdże Cement, jeden z największych producentów cementu w Polsce, obniżyła koszty aż o 20% przez monitorowanie i ulepszenie ogólnej wydajności sprzętowej maszyn do paletyzowania i pakowania folią typu „stretch hood”.

 

2. Obniżenie kosztów, poziomu strat i liczby błędów

Po zwiększeniu stopnia automatyzacji w operacjach, zmniejsza się liczba danych wprowadzanych ręcznie, aby uzyskać ten sam wynik pracy. Pozwala to również wykonywanie większej liczby zadań jednocześnie. Ponadto przez monitorowanie i analizę liczby materiałów wykorzystywanych do wytwarzania towarów można odnaleźć sposoby na zmniejszenie ilości odpadów. Automatyzacja procesów produkcyjnych zmniejsza również prawdopodobieństwo wystąpienia ludzkich błędów, co eliminuje koszty związane ze zmarnowanymi materiałami, zwrotami i płatnościami wykonywanymi w ramach gwarancji.

 

3. Większa produktywność i krótsze czasy reakcji

Zautomatyzowane systemy mogą wprowadzać dane, przeprowadzać analizy i wykonywać inne funkcje znacznie szybciej, niż jest to możliwe ręcznie. Systemy te pracują przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, co pozwala na przetwarzanie zamówień i analizowanie procesów również w nocy i eliminuje konieczność na oczekiwanie powrotu pracowników do pracy o poranku. Umożliwia to szybszą wysyłkę zamówień, a to przekłada się na zwiększenie produktywności i zyskowności firmy. Zwiększa się również elastyczność procesów, ponieważ możliwa jest szybka analiza danych w celu określenia niezbędnych zmian.

 

4. Lepsza jakość produktów

Automatyzacja sterowania procesami pomaga w poprawie jakości produktów przez wdrożenie ulepszonej kontroli jakości i zmniejszenie liczby popełnianych błędów. Automatyzacja ułatwia testowanie produktów w ramach procesów i pozwala na szybsze dostrzeganie problemów.

In większy stopień automatyzacji tym mniejsze ryzyko przedostania się błędów do realizowanych procesów. Automatyzacja procesów produkcyjnych oznacza zatem mniej błędów i większą spójność wyników. Systemy kontroli procesów mogą również pomóc w odkryciu sposobów na ulepszenie procesów w celu bezpośredniego wzrostu jakości produktów.

Automatyzacja sterowania procesami w produkcji zapewnia szereg korzyści, od obniżenia zużycia energii przez większą wydajność do lepszej jakości produktów.

Wpływ automatyzacji procesu sterowania na poszczególne działy

Automatyzacja sterowania procesami wpływa praktycznie na wszystkie aspekty operacji produkcyjnych. Istotne znaczenie ma wykorzystanie danych do monitorowania, kontroli i wizualizacji operacji zakładu. Jednakże, aby jak najlepiej wykorzystać wszystkie dane, trzeba zapewnić ich dostępność między działami. Na ich podstawie możliwe jest wówczas wprowadzanie ulepszeń, a wszyscy pracownicy będą mieć zawsze dostęp do najnowszych informacji. Częścią optymalizacji sterowania procesami produkcyjnymi jest zapewnienie dostępności informacji wszędzie, gdzie są one potrzebne, a nie są przechowywane w silosach danych. Oto, jak automatyzacja procesów produkcyjnych może wpłynąć na różne działy w firmie.

 

1. Operacje

Automatyzacja kontroli procesów w dziale operacyjnym może zapewnić informacje o skuteczności realizacji planów i osiągania wyznaczonych celów. Dzięki niej można łatwo sprawdzić, jak posiadane wyposażenie działa w czasie rzeczywistym i jak działało w przeszłości. Funkcjonalność HMI naszej Platformy Oprogramowania zenon umożliwia bezpieczne i zdalne obsługiwanie sprzętu oraz wprowadzanie zmian bez konieczności przerywania produkcji. Pomaga to w zwiększeniu produktywności i czasu nieprzerwanej pracy. Oprogramowanie zenon umożliwia również zintegrowanie nowych i istniejących maszyn w jednym systemie, co znacznie ułatwia realizowanie operacji w obrębie zakładu.

 

2. Produkcja

Automatyzacja kontroli procesów zapewnia również korzyści w trakcie produkcji. Gromadzone dane mogą pomóc w identyfikacji wąskich gardeł w procesach co w rezultacie zwiększa wydajność. Przykładowo moduł Batch Control w oprogramowaniu zenon automatyzuje seryjne procesy produkcyjne oraz zapewnia pełną kontrolę nad procesami i sprzętem. Narzędzie jest łatwe w obsłudze, niezależne od sprzętu i może przyczynić się do optymalizacji produkcji.

 

Oprogramowanie zenon może pomóc w automatycznym gromadzeniu danych procesowych i wprowadzaniu ich do systemu za pomocą terminali stacjonarnych i urządzeń przenośnych. Pobieranie danych w ten sposób zamiast ręcznego zapisywania ich na papierze pozwala wyeliminować błędy. Z oprogramowaniem zenon wszystkie dane są od razu archiwizowane i są dostępne w dowolnym momencie. Możliwe jest wyświetlanie wstępnych wyników cyklu produkcji w trakcie procesu i uzyskiwanie dostępu do pełnych raportów bezpośrednio po sfinalizowaniu procesów. Zapewnia to oszczędność czasu i umożliwia szybsze wprowadzanie produktów na rynek.

 

3. Jakość

Kolejną korzyścią jest większa skuteczność zapewniania jakości, co pozwala na zwiększenie jakości produktów. Automatyzacja sterowania procesami ułatwia gromadzenie i analizowanie danych produkcyjnych związanych z zapewnianiem jakości. Zwiększa to przejrzystość realizowanych procesów i pozwala uwzględniać więcej informacji przy podejmowaniu decyzji. Zwiększenie stopnia automatyzacji procesów produkcyjnych zmniejsza również prawdopodobieństwo występowania błędów ludzkich i pomaga w identyfikacji wad, które w innych przypadkach byłyby pomijane.

Jest to szczególnie przydatne w branżach, w których panują ścisłe wymagania dotyczące jakości produktów i raportowania, na przykład w przemyśle farmaceutycznym. Raporty i analizy tworzone przez takie platformy jak zenon pomagają w spełnianiu tych wymagań.

 

4. Konserwacja

Wdrożenie automatyzacji do sterowania procesami może również przyczynić się do obniżenia ponoszonych kosztów konserwacji, zwiększenia wydajności sprzętu i skrócenia czasów przestojów. Może pomóc w zmianie typu konserwacji z reaktywnej na profilaktyczną. Z programem profilaktycznej konserwacji sprzęt jest monitorowany pod kątem oznak potencjalnych problemów, a te informacje są wykorzystywane do tworzenia harmonogramów konserwacji.

 

Platforma oprogramowania, taka jak zenon umożliwia automatyczne pobieranie danych sprzętowych za pomocą czujników w czasie rzeczywistym, przechowywanie ich i analizowanie w celu przewidywania potrzeb konserwacyjnych w przyszłości. Zmniejsza to nakład pracy, jaki trzeba włożyć w planowanie konserwacji, i jednocześnie poprawia osiągane wyniki.

Automatyzacja sterowania procesami wpływa na wiele aspektów zakładu produkcyjnego, w tym inżyniering, produkcję, konserwację, zarządzanie i zadowolenie klientów

5. Inżyniering

Automatyzację procesów produkcyjnych można wprowadzić również do inżynieringu, aby ułatwić tworzenie i realizację nawet najbardziej złożonych procesów. Dzięki zautomatyzowanym systemom inżynieryjnym można osiągać efekty, które nie są możliwe w przypadku procesów manualnych, a to z kolei pomaga utrzymać konkurencyjność na rynku. Przykładowo, zenon umożliwia użycie kreatorów, które prowadzą użytkownika przez interfejs i pozwalają na automatyczne tworzenie dużych części projektów. Jest to przydatne w przypadku powtarzalnych zadań i sytuacji, w których stosowane są szablony. Możliwe jest również wykorzystywanie zewnętrznych systemów planowania do automatycznego generowania całych projektów.

 

6. Klient

Automatyzacja sterowania procesami pomaga także w zwiększeniu wydajności zakładu i pozwala na płynne realizowanie zamówień od klientów. Monitorowanie, gromadzenie i analizowanie danych dotyczących operacji zakładu może zapewnić wgląd w dane, które można następnie użyć do poprawienia czasów reakcji. Można odkryć, przykładowo, że określone urządzenie działa wolniej niż inne maszyny lub też, że w określonej fazie procesu produkcji można wprowadzić modyfikacje. Poprawa czasu reakcji w ten sposób pomaga szybciej reagować na potrzeby klientów i zwiększyć poziom ich zadowolenia. To znaczy, że możliwe jest realizowanie większej liczby zamówień, zwiększenie produktywności i rentowności.

 

7. Zarządzanie

Menadżerowie zarządzający mogą również wykorzystywać dane, aby zyskać wgląd w wydajność całego zakładu produkcyjnego. Pozwala to na przeglądanie operacji i analizowanie szczegółów. Automatyzacja procesów produkcyjnych jest również wykorzystywana do sterowania procesami i kontroli kluczowych wskaźników wydajności zakładu oraz usprawnienia procesów biznesowych. Konwergencja informacji i techniki operacyjnej umożliwia automatyzację procesów biznesowych między różnymi obszarami. Przykładowo, zenon integruje się z systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), takimi jak SAP, wykorzystując do tego natywne interfejsy. Eliminuje to konieczność ręcznego przesyłania danych między tymi dwoma systemami i tworzy jednorodne środowisko, które łączy inteligentne rozwiązania biznesowe z danymi z poziomu produkcyjnego. Tworzy to podwaliny pod przetwarzanie i analizowanie danych w chmurze i pozwala na wdrażanie nowoczesnych inicjatyw, umożliwiających bardziej inteligentne i sprawniejsze zarządzanie działalnością produkcyjną.

 

Jakie korzyści zyskują poszczególne branże dzięki optymalizacji sterowania procesami?

Wiele branż w sektorze produkcyjnym i przemysłowym może zyskać na optymalizacji sterowania procesami. Pakiety oprogramowania produkcyjnego zenon mogą być stosowane do wielu różnych procesów i rozwiązań w różnych branżach.

 

Aby dowiedzieć się, jak dana branża może wykorzystać w pełni możliwości Platformy Oprogramowania zenon, porozmawiaj z naszymi ekspertami już dzisiaj lub przewiń w dół, aby dowiedzieć się więcej o kluczowych branżach, które wspieramy:

Rosnące zapotrzebowanie na indywidualnie dostosowane pojazdy doprowadziło przemysł samochodowy do wdrożenia produkcji w sytemie Just in Sequence (JIS).

Przemysł motoryzacyjny

W przemyśle samochodowym panuje silna konkurencja. Producenci muszą produkować dużą liczbę pojazdów i stale wdrażać innowacje, aby nadążać za potrzebami klientów i konkurencją, Rosnące zapotrzebowanie na indywidualnie dostosowane pojazdy, przykładowo, sprawiło, że producenci samochodów wdrożyli model produkcji Just in Sequence (JIS). Optymalizacja kontroli procesów może umożliwić tym firmom osiągnięcie zakładanych celów. Może stwarzać odpowiednie warunki do zapewniania jakości produktów i pomagać im w szybszym wytwarzaniu pojazdów i ich komponentów. Producenci samochodów mogą wdrożyć oprogramowanie zenon do istniejących zakładów i wszystkich procesów, aby zapewnić sobie całościowy wgląd w ich operacje. Mogą odnieść korzyści płynące ze zautomatyzowanego inżynieringu, zarządzania alarmami, automatyzacji inteligentnych fabryk i innych funkcji.

 

Żywność i napoje

Producenci żywności i napojów mogą wdrożyć automatyzację procesów produkcyjnych w celu zwiększenia ich wydajności i skuteczności. Dzięki temu mogą oni utrzymać konkurencyjność i otwierać przed sobą nowe możliwości, aby tworzyć innowacyjne produkty i rozwiązania. Automatyzacja sterowania procesami umożliwia włączenie aspektów Przemysłu 4.0 do realizowanych operacji. Automatyzacja obniża koszty związane z wykorzystaniem energii i zarządzaniem liniami produkcyjnymi. Może również pomóc producentom w spełnieniu wymogów branży dotyczących raportowania i jakości oraz tworzeniu lepszych produktów dla klientów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

 

Przemysł farmaceutyczny

Zgodność z surowymi normami i wymogami jest podstawowym problemem w branży farmaceutycznej. Jedną z głównych zalet automatyzacji procesów produkcyjnych w tym sektorze jest łatwiejsze zapewnianie zgodności. zenon oferuje kreatory konfiguracji, predefiniowane symbole i inne funkcje, które w tym pomagają. Optymalizacja i automatyzacja sterowania procesami może pomóc praktycznie w każdym aspekcie produkcji i przetwarzania. zenon zapewnia korzyści wynikające z kontroli partii, zarządzania recepturami i zautomatyzowanego raportowania, jednocześnie zwiększając elastyczność, niezawodność i czasy reakcji. Te funkcje pomagają połączyć produkcję i zapewnianie jakości w celu zwiększenia integralności danych i jakości produktów.

 

Wielobranżowość

Niezależnie od sektora, pakiety oprogramowania do automatyzacji procesów produkcyjnych zenon pomagają w zwiększeniu płynności procesów inżynieryjnych i operacyjnych w zakładach produkcyjnych. Oprogramowanie zenon stworzono z myślą o łatwej integracji z istniejącymi środowiskami oraz elastyczności, skalowalności i łatwości obsługi. Firmy mogą dostosować pakiety oprogramowania do własnych potrzeb i wykorzystać je w celu osiągania najrozmaitszych celów – od zwiększenia produktywności przez obniżenie zużycia energii do zapewniania jakości produktów.

 

 

Rozpocznij przygodę z Platformą Oprogramowania zenon

Oprogramowanie do automatyzacji procesów produkcyjnych oraz biznesowych jest dostarczane z pakietem korzyści dla różnych obszarów działalności. Fabryki, zakłady energetyczne i inne podmioty gospodarcze mogą wykorzystać je w celu zwiększenia produktywności i wydajności, obniżenia kosztów i poprawienia jakości produktów. zenon umożliwia osiągnięcie tych korzyści z niezrównaną otwartością i komunikacją z łatwymi w obsłudze interfejsami.

 

Platforma Oprogramowania zenon pomaga naszym klientom w optymalizacji sterowania procesami od 1987 roku i w tym czasie firma COPA-DATA stale ją usprawniała, aby spełniała wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów.

 

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zenon może usprawnić procesy produkcyjne, skontaktuj się z nami dzisiaj

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI