Skontaktuj się z Ekspertem

Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym

 

Podmioty działające w branży spożywczej wiedzą, jak ważne jest sprostanie różnym wyzwaniom w dziedzinie zarządzania jakością w dążeniu do tworzenia spójnych produktów o wysokiej jakości. Na szczęście pomóc może w tym zenon. Ta wszechstronna platforma programowa upraszcza zarządzanie jakością dzięki zaawansowanym środkom kontroli produkcji i analiz w produkcji wsadowej

 

 

 

Znaczenie zarządzania jakością w przemyśle spożywczym

Tak jak w przypadku każdego produktu przeznaczonego do spożycia, zarządzanie jakością w branży produkcji spożywczej jest kluczowym czynnikiem, zapewniającym zdrowie i bezpieczeństwo klientów. Jest również istotnym elementem, pozwalającym spełnić wymogi różnych przepisów i chronić reputację marki. Celem kontroli jakości jest identyfikowanie wad produktów i eliminowanie występujących problemów. Nie wszystkie systemy kontroli jakości są jednak jednakowe. Stosowanie połączonych, zautomatyzowanych systemów, takich jak zenon, może zapewnić szereg korzyści, w tym większą przejrzystość, wczesne wykrywanie i ścieżki audytu.

 

zenon może:

 • Pomóc chronić klientów i produkt.
 • Obniżyć koszty wynikające z błędów lub wariantów produktów.
 • Zwiększyć wydajność zakładu produkcji spożywczej.

 

 

Przepisy dotyczące jakości w przemyśle spożywczym

W branży produkcji żywności i napojów trzeba spełnić wiele różnych norm, a zenon jest doskonałym zasobem, pozwalającym na dokładne przygotowanie się pod kątem następujących przepisów:

 • Program Safe Quality Food (SQF)
 • Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) 22000
 • Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)
 • Ustawa Food Safety Modernization Act (FSMA)

 

Te przepisy odnoszą się do różnych aspektów bezpieczeństwa i jakości — od akceptacji składników do wysyłki finalnych produktów. Obejmują takie czynniki jak testowanie skażenia, szkolenie personelu i praktyki w zakresie wykrywania. Oprogramowanie zenon zostało stworzone z myślą o wsparciu zgodności z tymi normami. Oferuje wytrzymałe funkcje monitorowania, audyty, gromadzenie danych oparte na normach i zaawansowaną funkcjonalność raportowania.

Jak zenon pomaga usprawnić zarządzane jakością

zenon to zaawansowany system zarządzania jakością w zakładach produkcji spożywczej, wdrażający cyfrowe innowacje do produkcji żywności i napojów, krytyczny element nowoczesnych obiektów. Od inteligentnych czujników i połączonego sprzętu do zaawansowanych narzędzi wizualizacyjnych, analitycznych i cyfrowych środków kontroli — zenon dostarcza wszystko, czego potrzeba do zachowania zgodności z przepisami i wdrożenia silnych praktyk w zakresie zapewnienia jakości.

 

Przykładowe funkcje zarządzania jakością w branży spożywczej to:

 • Scentralizowana infrastruktura dla menedżerów jakości.
 • Integracja z ponad 300 różnymi sterownikami i bramami.
 • Szybkie wykrywanie odchyleń i alarmów, pozwalające na szybkie i skuteczne wdrażanie korekt.
 • Chronologiczne listy zdarzeń i ścieżki audytów.
 • Gromadzenie danych oparte na normach.
 • Zaawansowane funkcje analiz i raportowania.

 

Dzięki oprogramowaniu zenon każde rozwiązanie zarządzania jakością w zakładzie produkcji spożywczej jest dostosowane do unikatowego środowiska procesu produkcyjnego. Generuje ono raporty oparte na najważniejszych indywidualnych kluczowych wskaźnikach wydajności (KPI) i pozwala na zaawansowaną analizę błędów. Ta analiza ma istotne znaczenie dla zrozumienia działań zrealizowanych podczas powstawania wadliwego produktu. zenon rejestruje szczegółowy przepływ procesu i wszystkie parametry przed ich zarchiwizowaniem. Zintegrowany moduł Process Recorder może nawet odtworzyć proces jak odtwarzacz multimediów.

 

zenon tworzy także gotowe do zastosowania raporty, na przykład do statystycznej kontroli procesów (SPC) i ewaluacji alarmów. Wreszcie, oferuje zaawansowaną integrację z takimi systemami jak oprogramowanie do zarządzania laboratorium, aby dostarczać szczegółową dokumentację procesową i tworzyć bazę kompleksowego zarządzania jakością. Dzięki łatwej identyfikacji przyczyn można wdrożyć szybkie działania korygujące i ułatwić stosowanie wydajniejszych i skuteczniejszych praktyk produkcyjnych.

 

 

Współpraca z COPA-DATA i zenon

Partnerska współpraca z firmą COPA-DATA oznacza pracę z pionierami w dziedzinie cyfrowej transformacji i automatyzacji. Od 1987 roku pomagamy producentom żywności i napojów przenieść ich systemy kontroli jakości w XXI wiek z wykorzystaniem wydajnych i skutecznych systemów zarządzania jakością w przemyśle spożywczym. zenon może wnieść nowe możliwości do istniejącej konfiguracji, a nasi kompetentni przedstawiciele z przyjemnością omówią wszystkie aspekty. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu zenon.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Download Solution LeafletZarządzanie jakością w branży spożywczej...

Solution Leaflet

Zarządzanie jakością w branży spożywczej i napojów z zenon

1.5 MB