Skontaktuj się z Ekspertem

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie z oprogramowaniem zenon

Oprogramowanie do zarządzania informacjami może uprościć gromadzenie i analizowanie danych z zakładu produkcji napojów i żywności. Dzięki systemowi zarządzania informacją w przedsiębiorstwie można łatwo śledzić dane całego zakładu i nadzorować je za pomocą jednego intuicyjnego interfejsu. Niech Twój zakład do Ciebie przemówi dzięki zarządzaniu informacjami zakładowymi z oprogramowaniem zenon.

 

 

Zalety z zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie

Systemy zarządzania informacjami zakładowymi zapewniają firmom kompleksowy wgląd w cały zakład produkcji napojów i żywności. Dzięki integracji oprogramowania można polepszyć normalizację i standaryzację danych między heterogenicznymi środowiskami produkcyjnymi. Wraz ze standaryzacją, zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie przyspiesza cyfryzację danych produkcyjnych oraz zwiększa produktywność i efektywność poszczególnych działów. Inwestycja w oprogramowanie do zarządzania danymi pomaga przyspieszyć produkcję, ponieważ wszystkie dane są analizowane, scyfryzowane i scentralizowane.

 

Nasza warstwa cyfryzacji zapewnia lepszą komunikację w całym zakładzie, umożliwia szybką analizę danych dotyczących sprzętu i szybkie eliminowanie strat wynikających z niewydajnego zarządzania dokumentami papierowymi, niestandaryzowanych danych i błędów ludzkich. Zintegrowanie oprogramowania do zarządzania informacjami zakładowymi z realizowanymi operacjami zapewnia wgląd w wartościowe dane w miejsca wąskich gardeł produkcji. Pozwala to , na oszczędności pieniądze oraz daje możliwości zwiększenia zwrotu z inwestycji.

Jak zenon sprawdza się w roli systemu zarządzania informacjami zakładowymi

Rozwiązanie do zarządzania informacją w przedsiębiorstwie umożliwia szybką integrację wszystkich danych dotyczących produkcji spożywczej. W przeszłości połączenie śledzenia danych na papierze i w wersji cyfrowej prowadziło do problemów i błędów, ponieważ śledzenie dokumentów drukowanych jest mniej wygodne, powolne i bardziej narażone na błędy. Obecnie zenon pomaga zakładom w analizowaniu, cyfryzacji i centralizacji danych w celu zapobiegania błędom i zwiększenia zwrotu z inwestycji. Dostępne dane można zamienić w przydatne informacje dzięki następującym funkcjom platformy oprogramowania zenon: 

  • Gromadzenie danych zgodnie z normami: Magazynuj swoje dane w jednym miejscu i wykorzystaj potencjał scentralizowanego przechowywania danych operacyjnych.
  • Kompleksowa analiza i raportowanie: Zyskaj dokładny wgląd w dane dzięki kompleksowym analizom i prostym, szczegółowym raportom.
  • Koncentracja na komunikacji procesach gateway: Łącz i poszerzaj heterogeniczne środowiska sprzętowe i programowe, uwzględniając dostępne bramki.
  • Panele nawigacyjne i alarmy: Dzięki panelom i funkcjom alarmów, zenon pozwala na łatwe monitorowanie i kontrolowanie wszystkich danych w jednym miejscu.
  • Kontrola wiadomości: Unikaj przestojów i zwiększ produktywność sprzętu, szybko reagując na wiadomości i alarmy za pośrednictwem własnego telefonu.
  • Raportowanie w odniesieniu do wskaźników KPI: Osiągnij cele zakładu, śledząc i oceniając kluczowe wskaźniki wydajności (KPI).
  • Łatwe rozszerzanie: Połącz wszystkie elementy heterogenicznego środowiska sprzętowego w jednym, kompleksowym interfejsie zenon. Możesz zacząć od małego rozwiązania i rozwijać je odpowiednio do potrzeb.

 

 

Pełna kontrola nad danymi w przedsiębiorstwie dzięki zenon

Od 1987 roku firma COPA-DATA pracuje, aby przenieść szczegółową wiedzę i doświadczenie na temat przemysłu automatyzacji i przetwarzania danych do platformy programowej zenon. Nasze rozwiązanie do zarządzania informacją w przedsiębiorstwie zostało stworzone z myślą o upłynnieniu procesów produkcyjnych i pomocy w osiąganiu, a nawet przekraczaniu celów operacyjnych użytkowników. Do dziś ponad 175 000 firm z 50 różnych krajów zaufało platformie zenon w zakresie zarządzania swoimi zakładami i zwiększenia zwrotu z inwestycji.

 

Aby dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu zenon lub uzyskać informacje o produktach COPA-DATA, skontaktuj się z naszymi specjalistami online.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Download our Solution Leaflet here

 

Plant Information Management: Optimizing Processes End to EndPlant Information Management: Optimizing...

Solution Leaflet

Plant Information Management: Optimizing Processes End to End

4.6 MB