Elastyczne i przyjazne rozwiązania automatyki

oparte na niezależnym oprogramowaniu dla przemysłu spożywczego

Potrzeby dynamicznego przemysłu stanowią duże wyzwanie dla dostawców oprogramowania HMI/SCADA. Odbiorcy oczekują: większej elastyczności i identyfikowalności. Ponadto należy uwzględnić nacisk na zwiększenie i przyśpieszenie produkcji przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów oraz potrzebę integracji zróżnicowanych systemów i sprzętu różnych producentów. Wymagania którym musi sprostać oprogramowanie powodują, że przy jego wyborze należy brać pod uwagę wiele kluczowych aspektów. Jednym z tych czynników jest poziom niezależności wybranego oprogramowania do takich zastosowań jak zarządzanie liniami produkcyjnymi, monitorowanie wydajności sprzętu czy monitorowanie zużycia zasobów.Independent Automation Software

White Paper

Independent Automation Software

270 KB

 

Aby skorzystać z wszystkich zalet, jakie zapewnia niezależne oprogramowanie, należy najpierw zrozumieć jakie funkcje ono oferuje. Czy otwarte oprogramowanie jest od razu "niezależne"? Czy musi ono być rozszerzalne i wszechstronne, by zasłużyć na miano "niezależnego"? Albo, czy istnieje kombinacja różnych cech, które można ze sobą połączyć tak by oprogramowanie było w pełni niezależne?

 

W niniejszej Białej Księdze, Emilian Axinia wyjaśnia, co należy brać pod uwagę w poszukiwaniu niezależności w rozwiązaniu automatyki, aby uzyskać jak największą korzyść. Opisuje on trzy typowe wyzwania, które mogą stanąć przed zespołem automatyzacyjnym w zakładzie produkcji spożywczej i bierze pod uwagę różne dostępne opcje. Te wyzwania to:

  1. Potrzeba integracji zróżnicowanego sprzętu z systemem zarządzania linią produkcyjną.
  2. Potrzeba redukcji ryzyka związanego z długim przestojem w produkcji w związku z uszkodzonym panelem HMI maszyny pakującej.
  3. Konieczność wprowadzenia w całym zakładzie produkcyjnym rozszerzenia dla istniejącego systemu o funkcje zarządzania zużyciem zasobów.

Pobierz Białą Księgę, aby uzyskać więcej informacji

CONTACT US