Zarządzanie produkcją
i wydajnością z zenon

Zarządzanie produkcją
i wydajnością z zenon

Centralne i zintegrowane monitorowanie sprzętu

zenon jest coraz częściej wykorzystywany w przemyśle motoryzacyjnym jako system informacyjny z nieograniczonymi możliwościami. Dostarcza niezbędnych informacji wykorzystywanych w samym procesie produkcji jak i jego planowaniu. Dostęp do wszystkich informacji jest jasny i przejrzysty. Analiza procesu produkcyjnego, jego aktualne parametry oraz długoterminowe prognozy nie będą już stanowić żadnego problemu.

Różnorodność modułów i narzędzi wspiera monitorowanie maszyn i wszelkiego rodzaju urządzeń:

 

Szybkie przetwarzanie danych oraz analiza komunikatów i alarmów bezpośrednio wpływa na jakość produkcji w sektorze motoryzacyjnym. Report Engine wspiera producentów motoryzacyjnych w dokonywaniu statystycznych ocen danych alarmowych i lokalizowaniu słabych punktów zakładu. Użytkownik może indywidualnie dostosować wszystkie statystyki zależnie od potrzeb. Na przykład możliwe jest wyświetlanie alarmów i ostrzeżeń oraz częstości ich występowania w formie tabeli, w formie graficznej lub w predefiniowanych punktach w czasie (takich jak na przykład koniec zmiany). Z oprogramowaniem zenon możesz zapomnieć o stratach produkcyjnych, zbyt długich czasach reakcji na zakłócenia oraz o braku całkowitego wykorzystania możliwości maszyn i urządzeń.

Więcejukryj

Bardzo przydatnym narzędziem do celów kontroli, planowania i optymalizacji czasu pracy jest Production and Facility Scheduler. Umożliwia on stworzenie własnego modelu zarządzania czasem pracy z uwzględnieniem między innymi zmian, ich czasu trwania oraz przerw. Użytkownicy mogą analizować czas trwania produkcji z podziałem na grupy, segregować zebrane informacje i wykorzystywać otrzymane wyniki w celu optymalizacji procesu.


Moduł Extended Trend oprogramowania zenon oferuje rozbudowane funkcje raportowania oraz łatwy dostęp do kompleksowych narzędzi przedstawiających kluczowe wskaźniki wydajności procesu wraz z obliczeniami zarówno w formie tabelarycznej, jak i graficznej. Możliwy jest pełny dostęp do danych online oraz do archiwum. Przykładowo możliwy jest podgląd parametrów sieci czy listy zdarzeń z wybranego dnia i przedziału czasowego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI