Skontaktuj się z Ekspertem

Optymalizacja procesu pakowania z oprogramowaniem zenon

 

Od produkcji aż po pakowanie

 

Aby usprawnić proces pakowania produktów w przemyśle farmaceutycznym zenon oferuje innowacyjne i nowoczesne rozwiązania w zakresie sterowania, monitorowania i wizualizacji maszyn i urządzeń.Optymalizacja procesu pakowania...

Solution Leaflet

Optymalizacja procesu pakowania z oprogramowaniem zenon

1.4 MB

Oprogramowanie zenon kontroluje, monitoruje, wizualizuje i zapisuje dane zgodnie z regulacjami prawnymi i przemysłu farmaceutycznego na całym świecie. Oczywiście dotyczy to również procesów pakowania. Rozwiązanie zenon jest zgodne z normami oraz skalowalne, dzięki czemu można stale ulepszać i rozbudowywać procesy — a zenon będzie rozwijać się wraz z nimi.

 

Precyzyjne informacje

Oprogramowanie zenon oferuje wiele funkcji i możliwości wizualizacji. Procesy można kontrolować przy użyciu zarządzania recepturami lub modułu Batch Control dzięki przyjaznemu interfejsowi graficznemu.

Dostęp do wizualizacji, alarmów lub kluczowych danych może być również realizowany zdalnie, np. dostęp do procesu można uzyskać przy użyciu technologii HTML5 i standardowej przeglądarki. Zwiększa to mobilność i  nieograniczony dostęp do informacji z procesu, a każdy pracownik  otrzymuje dokładnie te informacje, które są mu potrzebne do wykonania zadania — nie więcej, nie mniej. Zarządzanie użytkownikami jest w pełni zintegrowane z uprawnieniami pracowników i ogranicza prawa dostępu w zależności od roli operatora  zapobiegając celowym lub niezamierzonym manipulacjom.

 

Wszystkie technologie pod jednym dachem

Oprogramowanie zenon jest otwarte i niezależne. Dzięki licznym sterownikom można zintegrować systemy pakowania wyposażone w wiele różnych sterowników PLC, napędy, urządzenia pomiarowe, systemy kontroli i kamer, niezależnie od tego, czy sprzęt jest stary, istniejący lub nowy i niezależnie od producenta. Silosy danych należą do przeszłości. Oprogramowanie zapewnia kompleksowy obraz całego procesu produkcyjnego, łącznie z pakowaniem. Połączenia i zależności są wyjątkowo przejrzyste, dzięki czemu możliwe jest optymalizowanie procesów i bardziej wydajne wykorzystanie sprzętu.

 

Zdolność do internacjonalizacji

zenon może bez problemu działać w strukturach międzynarodowych. zenon obsługuje wiele różnych systemów PLC w inżynierii projektów, nawet jeśli na poziomie lokalnym dominują różne preferencje. Jednostki miary i języki można zmieniać w gotowej aplikacji podczas bieżącej eksploatacji, a system można dostosować do wymagań klienta lub wymagań lokalnych.

 

Zintegrowana zgodność od samego początku

Oprogramowanie zenon nie tylko spełnia najwyższe wymagania w zakresie jakości i stabilności, ale również oferuje w standardzie pełną zgodność z FDA 21 CFR cz. 11. Niezależnie od tego, czy pracuje jako system autonomiczny, czy zintegrowany, zawiera chronologiczną listę zdarzeń, dzienniki testów, alarmy, historię procesów, kontrolę dostępu, eksport danych, raporty i wiele innych. Aplikacje są również zgodne z Aneksem 11 do wytycznych GMP UE. Jako konfigurowalny system, spełnia wymagania oprogramowania kategorii 4 GAMP 5 i umożliwia ekonomiczne, bezbłędne i efektywne zapewnienie zgodności.