Interfejs MSI zenon łatwo integruje się z Werum PAS-X

 

Na tej stronie znajdziesz: 

 

 

Firmy farmaceutyczne muszą w coraz większym stopniu zwiększać elastyczność linii produkcyjnych i swoich procesów oraz zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi integralności danych. Aby sprostać tym wymaganiom, potrzebny jest system realizacji produkcji (Manufacturing Execution System – MES) i przemysłowe oprogramowanie kontroli procesu – nie tylko pod względem funkcjonalności, ale też użyteczności. Większość firm wciąż polega jednak na podatnej na błędy dokumentacji ręcznej. Dlatego wypełnienie luki między systemem MES a przemysłowym oprogramowaniem kontroli procesu stanowi jeszcze większe wyzwanie.

 

Nie trzeba dodawać, że przejście z papierowej dokumentacji wsadowej na elektroniczną jest jednym z najważniejszych aspektów w branży biotechnologicznej.

 

Wyzwania i ograniczenia klasycznego podejścia

 

Przy obecnym podejściu system MES jest wykorzystywany do wymiany informacji przy użyciu jednej wiadomości, zawierającej wszystkie parametry, takie jak ID partii, nazwę produktu i nazwę receptury, podczas gdy większość oprogramowania ICS korzysta z wartości w czasie rzeczywistym (TAGS).

 

Systemy MES, jak wszystkie systemy IT, nie są tworzone z myślą o wymianie wartości w czasie rzeczywistym z systemami SCADA i PLC. Komunikacja między MES a systemem produkcyjnym odbywa się metodą transakcyjną przez wymianę wiadomości w określonym momencie.

 

To oznacza, że konwersja między nimi nie jest łatwa i może stwarzać ograniczenia w zakresie integralności danych. Wyniki produkcji i wszelkie wyjątki GMP (np. krytyczny alarm dotyczący jakości produktu) nie są przekazywane do systemu MES. Dlatego operacje wymagają uproszczonej integracji MES z przemysłowym oprogramowaniem kontroli procesu, aby zapewnić korzyści płynące z niezbędnego poziomu elastyczności.

 

Odpowiednie oprogramowanie ICS pomoże sprostać codziennym wyzwaniom.

 

To właśnie w tym miejscu do gry wkracza interfejs komunikacyjny typu „podłącz i produkuj” o nazwie Werum PAS-X MSI (Message-based Shopfloor Integration – integracja systemu produkcyjnego z wykorzystaniem wiadomości), który eliminuje ograniczenia obecnych integracji OT i IT.

 

Werum PAS-X MES firmy Körber to wiodący system MES dla przedsiębiorstw farmaceutycznych, biotechnologicznych oraz realizujących terapie komórkowe i genetyczne, wykorzystywany do wdrażania elektronicznego rejestrowania partii (EBR). Aby umożliwić komunikację ze sprzętem na poziomie produkcyjnym, PAS-X MES wyposażony jest w adapter MSI. Ten adapter został stworzony jako rozwiązanie oparte na wiadomościach, wykorzystujące standardową w branże technologię komunikacyjną OPC-UA i usługi sieci web oparte na REST. PAS-X MES wysyła parametry partii w wiadomościach do przemysłowych systemów kontroli procesu i odbiera wartości lub wyjątki GMP.

 

Korzystając z oprogramowania zenon jako przemysłowego systemu kontroli procesu można wypełnić lukę z pomocą Werum PAS-X MES i jego zintegrowanego, konfigurowalnego łącznika MSI do łatwego połączenia maszyn i linii produkcyjnych.

Czy Werum PAS-X integruje się z oprogramowaniem zenon?

 

Interfejs MSI oprogramowania zenon umożliwia odbieranie i wysyłanie informacji o partii z/do PAS-X MES bezpośrednio do sprzętu produkcyjnego, jak również wysyłanie danych dotyczących alarmów GMP do systemu MES. Integracja zenon PAS-X MES umożliwia zmniejszenie liczby błędów, poprawę czasu wprowadzania partii na rynek i skrócenie czasu przestojów między partiami. Ale co najważniejsze, zapewnia tak bardzo potrzebną elastyczność nowoczesnych zakładów biotechnologicznych.

 

Aktualna wersja obejmuje nowe i innowacyjne funkcje, zapewniające niezrównany poziom użyteczności dzięki obsłudze następujących komunikatów MSI:

  • Wiadomość z parametrami zamówienia: używana przez PAS-X MES do przesyłania parametrów do oprogramowania zenon lub przez oprogramowanie zenon do odsyłania liczników i wartości (np. rozpoczęcie partii, sterowanie procesem, koniec partii).
  • Wiadomość dotycząca wyjątku: wyzwalana przez oprogramowanie zenon po wystąpieniu odchylenia istotnego dla GMP podczas realizowania partii (np. aktywowanie alarmu dolnej granicy temperatury sterylizacji).
  • Wiadomość dotycząca statusu zamówienia: wyzwalana przez oprogramowanie zenon w celu poinformowania systemu PAS-X MES o bieżącym stanie sprzętu lub operacji będącej w toku (np. „Pobieranie receptur do PLC w toku…”).
  • Wiadomość o anulowaniu zamówienia: wyzwalana przez oprogramowanie zenon w celu poinformowania systemu PAS-X MES o anulowaniu zamówienia lub receptury przy sprzęcie.

 

Wobec presji na zwiększanie produktywności i elastyczności w liniach produkcji farmaceutycznej, integracja zenon PAS-X MES zapewnia funkcjonalność niezbędną w kontekście nowych wyzwań operacyjnych.

Any questions?  Get in touch with our experts!

Pobierz dokument Fact Sheet

zenon PAS-X MSI Plug & Produce Interface - Direct communication between MES and production

 zenon PAS-X MSI Plug & Produce...

Fact Sheet

zenon PAS-X MSI Plug & Produce Interface

334 KB

Transformacja aplikacji w ramach rekultywacji

 

Scenariusz oferuje podejście „podłącz i produkuj” w odniesieniu do nowych maszyn. Trzeba jednak pomyśleć także o już użytkowanym sprzęcie firmowym. Sprzęcie, który zainstalowano jakiś czas temu, który działa prawidłowo, ale nie ma bezpośredniego interfejsu łączącego z Werum PAS-X MES ani zintegrowanej możliwości przechowywania danych. W tym przypadku trzeba zapewnić oprogramowanie pośredniczące między istniejącymi maszynami a systemem MES.

 

Z pomocą platformy programowej zenon możliwe jest wdrożenie modułowego i skalowalnego oprogramowania pośredniczącego, które określamy mianem warstwy integracji automatyzacji (AIL). W tej konfiguracji zenon oferuje integrację z istniejącymi maszynami poprzez rozbudowaną łączność ze sterownikami PLC (łącznie ze starszymi PLC, takimi jak Simatic S5!) i sprzętem polowym, kontekstualizację i historyzację zgromadzonych danych oraz integrację z Werum PAS-X MES za pośrednictwem interfejsu MSI.

 

Przykładowo, zenon otrzymuje wiadomość o otwarciu partii z PAS-X MES. Interpretując wiadomość, zenon przekierowuje otrzymaną informację do maszyny odbiorczej przez jej zmapowanie w oparciu o możliwości oferowane przez istniejący regulator. Kontekstualizacja partii, jeśli nie występuje w maszynie, jest wdrożona w zenon AIL, dzięki czemu zgromadzone informacje, np. liczniki lub alarmy GMP, mogą być prawidłowo przesyłane do systemu MES po zakończeniu partii.

 

Oprogramowanie zenon nie jest jednak ograniczone do integracji z Werum PAS-X MES. Dostępne są też inne interfejsy do łączenia z systemami IT, takimi jak Historian lub ERP. Co więcej, zenon umożliwia wykorzystanie zgromadzonych danych do utworzenia paneli sterowania lub raportów przeznaczonych dla różnych stanowisk w firmie, jak pokazano na rysunku 1.

 

 

Scenariusz inwestycji od podstaw: podłącz i produkuj z PAS-X MSI

 

Typowy przypadek zastosowania w inwestycji od podstaw (greenfield) obejmuje wykorzystanie platformy zenon jako interfejsu HMI maszyny. W tym przypadku maszyna może zawierać interfejs Werum PAS-X MSI wstępnie skonfigurowany przez producenta do klasycznych operacji otwierania i zamykania partii oraz do udostępniania krytycznych alarmów GMP. Wiadomości wymieniane z systemem MES mogą być odgórnie uzgodnione z klientem końcowym. Maszyna dociera do klienta z prekonfigurowanym interfejsem MSI. W celu integracji z systemem PAS-X MES klienta końcowego wystarczy udostępnić definicję wiadomości MSI przygotowaną przez producenta. Na koniec trzeba skonfigurować kilka adresów, umożliwiających nawiązanie komunikacji między maszyną a systemem MES. Wiadomości przygotowane przez producenta maszyny mogą być jednak modyfikowane w przyszłości przez klienta końcowego, aby lepiej przystosować je do indywidualnych potrzeb za pomocą menu, które można skonfigurować zgodnie z GAMP SW CAT.4. Uproszczone podejście, które nie wymaga kosztownej integracji hierarchicznej. Dlatego mówimy, że takie maszyny są gotowe do podłączenia i produkcji z PAS-X MSI. 

 

 

 

Patrz także informacja prasowa Körber dot. certyfikatu gotowości do podłączenia i produkcji z zenon PAS-X MSI.

Integracja zenon MES dla branży biotechnologicznej

 

Niezależnie od tego, czy używasz systemu MES dla branży biotechnologicznej czy farmaceutycznej, zenon oferuje rozwiązanie do pełnej łączności i walidacji projektów. zenon firmy COPA-DATA to potężna modułowa platforma, zapewniająca korzyści w zakresie wydajności, kosztów, zarządzania danymi, i zawierająca narzędzia gwarantujące integralność danych, takie jak system realizacji linii (LES), modułowa automatyzacja procesu ISA 88produkcja ciągła i wiele więcej.

 

Firma COPA-DATA ciągle udoskonala swoje przemysłowe oprogramowanie kontroli procesu, aby dostosować je do zmieniających się potrzeb branżowych. Wykorzystujemy wszelkie niezbędne rozwiązania logiczne i algorytmy, sprzyjające rozwojowi biznesu naszych klientów. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej na temat platformy zenon i tego, w jaki sposób może pomóc Twojej organizacji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI