Skontaktuj się z Ekspertem

Zarządzanie transportem publicznym z oprogramowaniem zenon

Pozwala kontrolować i utrzymywać kolejowe sieci elektroenergetyczne w sposób łatwy i oszczędny. Umożliwia również konfigurację projektów i automatyczne sterowanie stacjami elektroenergetycznymi wchodzącymi w skład sieci kolejowych. Kolejny obszar, w którym oprogramowanie znajduje zastosowanie, to monitorowanie systemów pomocniczych w tunelach kolejowych. Są to np. układy zasilania awaryjnego czy systemy sygnalizacji pożaru.

 

Aspekty techniczne – szybka i bezbłędna konfiguracja projektów

Osoba zakładająca projekt musi tworzyć wiele identycznych obiektów, np. dla pól transformatorów lub pól wyjściowych. Jest to monotonna i czasochłonna praca, która może prowadzić do powstawania błędów. Dzięki orientacji obiektowej i mechanizmowi podstawiania oprogramowanie zenon pozwala bardzo łatwo ponownie wykorzystywać elementy. Symbole wystarczy utworzyć raz, aby następnie zarządzać nimi centralnie.

 

Moduł Command Sequencer pozwala łatwo konfigurować projekty i automatyzować pracę stacji elektromagnetycznych. Można używać go do ustalania sekwencji poleceń zamiast ich programowania. Nie ma potrzebny wielokrotnego, ręcznego powtarzania czynności. Wszystko to zapewnia intuicyjną obsługę i przejrzysty przegląd oraz pomaga uniknąć błędów przy wprowadzaniu poleceń.

 

 

Bezpieczeństwo już na wstępie

Oprogramowanie umożliwia np. łączenie blokad: od prostych blokad procesów, aż po automatycznie obliczane blokady topologiczne. Czynność ta jest łatwa i wykonuje się ją z poziomu konfiguracji centralnej w systemie. Automatyczne kontrole blokad przeprowadzane w ramach kontroli topologicznych w oprogramowaniu zenon zapewniają poprawę bezpieczeństwa i dostępności.

 

Zintegrowane protokoły komunikacyjne

Osoba zakładająca projekt nie musi być obeznana z konkretnymi właściwościami protokołu odpowiedzialnymi za sterowanie aparaturą rozdzielczą, gdyż oprogramowanie zenon ma zintegrowane protokoły komunikacyjne, w tym polecenia. W związku z tym rozwiązanie zenon ułatwia procesy inżynieryjne, pomaga w bezbłędnej konfiguracji i zapewnia ergonomiczną obsługę.

 

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

Administracja użytkownika w oprogramowaniu zenon chroni przed nieautoryzowanym dostępem. Przetwarzanie poleceń powiązane jest z administracją użytkownika, dzięki czemu tylko autoryzowani pracownicy mogą je wprowadzać. Zapewnia to maksymalny poziom zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem oraz zgodność z oficjalnymi przepisami.

 

Norma IEC 61850 i nie tylko

Oprogramowanie zenon obsługuje wszystkie protokoły komunikacyjne powszechnie wykorzystywane w sektorze energetycznym. Przykładowo zenon wysyła dane za pośrednictwem protokołu (IEC 61850, IEC 60870, DNP3) bezpośrednio do centrum sterowania wyższego poziomu, bez angażowania terminalu zdalnego (RTU).

 

Tunel pod kontrolą

Oprogramowanie zenon to otwarty system obsługujący rozmaite technologie i rozwiązania firm trzecich bez konieczności stosowania dodatkowych interfejsów czy układów. Oprócz standardowych protokołów komunikacyjnych możliwe jest wykorzystywanie kontrolek ActiveX, .Net czy WPF. Dzięki temu oprogramowanie zenon idealnie sprawdza się jako system monitorowania tuneli kolejowych. Operator może wczytywać dane z różnych źródeł, w tym urządzeń zasilania awaryjnego, sieci kamer, oświetlenia, telefonów wewnętrznych czy alarmów pożarowych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napędzanie transportu publicznego

Solution Leaflet

Napędzanie transportu publicznego

1.2 MB

zenon Energy Edition

Brochure

zenon Energy Edition

5.2 MB

Success Stories