Simple Network Management Protocol

Simple Network Management Protocol

Kontrola sieci z oprogramowaniem zenon

SNMP (Simple Network Management Protocol) zapewnia podgląd i kontrolę nad siecią. Oprogramowanie zenon EE (Energy Edition) posiada własny sterownik SNMP i jest zatem zarówno agentem, jak i menedżerem. Urządzenie o statusie agenta kontroluje urządzenie i raportuje jego stan do menedżera który może również odczytywać i zapisywać dane z agenta.

 

Dlatego urządzenia zdalne i stacje bezobsługowe mogą być odpowiednio kontrolowane i zarządzane. Jeśli zenon został uruchomiony jako menedżer, otrzymuje on informacje od agentów na temat nazw urządzeń, typów danych, zezwoleń, statusu, i tak dalej. Dane te są wyświetlane jako zmienne, a następnie przetwarzane.

 

zenon może również wywołać alarm, jeśli na przykład, otrzyma wartość krytyczną, a także automatycznie przestawić się na kontrolowanie urządzeń. Dane mogą być również przechowywane w archiwach, przekazywane do innych aplikacji lub przedstawione wizualnie, na przykład:

  • Czy urządzenie działa bezawaryjnie?
  • Jaki błąd wystąpił? Przykładowo: zbyt mało miejsca na dysku twardym, archiwum musi zostać zmagazynowane, zacięcie papieru w drukarce protokołu, temperatura przekroczyła wartość dopuszczalną itp.
  • Które porty switch'a są zajęte?
  • Jaka jest temperatura procesora serwera?

 

zenon pracujący jako menadżer może być także monitorowany jako agent przez inne komponenty. Jeśli zenon jest, na przykład, stosowany na stacji bezobsługowej, automatycznie otrzymuje rolę agenta SNMP. Jeżeli aplikacja została zakończona z jakiegokolwiek powodu, zenon jako agent SNMP automatycznie raportuje jej status do odpowiedniego menedżera. Oznacza to, że tak długo, jak żaden inny raport nie dociera ze stacji, zenon dalej wykonuje tam swoje zadania. Jeśli wystąpi błąd, pracownicy obsługi technicznej mogą natychmiast reagować.

 

Dowiedz się więcej o SNMP i zenon w artykule "Najlepsze informacje o sieciach - know-how COPA-DATA: SNMP z oprogramowaniem zenon".SNMP

White Paper

SNMP

332 KB

CONTACT US