Skontaktuj się z Ekspertem

zenon 11

 

Rozwiązania pozwalające sprostać wyzwaniom przyszłości

 

Wraz z pakietem MTP Suite, zenon 11 wprowadza potężne narzędzie, pomagające firmom zachować dostateczną elastyczność procesów produkcyjnych, aby mogły sprostać wyzwaniom przyszłości. Nowa wersja platformy programowej zenon obejmuje również ulepszenia modułów Batch i Report Engine. Ponadto bogatsza wizualizacja w sieci web i dodane interfejsy są dodatkową korzyścią dla działalności firm.

 

Fast facts

  • Nowoczesne zabezpieczenia bazujące na uwierzytelnianiu wielopoziomowym
  • Orkiestracja procesów zgodnie ze standardem MTP
  • Większa użyteczność i niezawodność procesów z modułem zenon Batch
  • Lista alarmów, lista zdarzeń i Extended Trend w module Web Engine
  • Interfejsy Werum MSI oraz CIM-CGMES zapewniają nowe możliwości

zenon 11

Fact Sheet

zenon 11

165 KB

download zenon 11 ISO here (14,5 GB)

 

Moduł Alarm Shelving w wersji oprogramowania zenon 11 pomaga użytkownikom w bezpiecznym zarządzaniu alarmami i błędami. Funkcjonalność przetwarzania alarmów i systemu kontroli procesu musi być zgodna z normami ISA-18.2-2016 oraz IEC 62682. Nowoczesne uwierzytelnianie wielopoziomowe zapewnia dodatkową ochronę przed niepożądanym dostępem. Ponadto sieć zenon może teraz być szyfrowana przy użyciu certyfikatów TLS v1.3.

 

Podłącz i produkuj z Module Type Package

Obejmujący wiele branż i producentów standard „MTP” wspiera spójną modularyzację w produkcji. Od wersji 11 ten standard jest obsługiwany natywnie przez platformę zenon. Duże części systemu kontroli procesu i regulacji przeniesiono do modułów, które można łatwo zorganizować w warstwie orkiestracji procesów wyższego poziomu (zenon POL) i przystosować do wymogów produkcyjnych. Podstawę tych działań stanowią inteligentne obiekty. Moduły zenon POL i Engineering Studio płynnie i automatycznie współdziałają ze sobą. Wszystkie fazy robocze są przenoszone niezależnie do zenon Service Engine. Dzięki temu system kontroli procesu (PCS) lub rozproszony system sterowania (DCS) jest generowany całkowicie automatycznie.

 

Raport z partii i redundancja

W wersji zenon 11 moduł zenon Batch stał się jeszcze bardziej użyteczny. Wdrożono także synchronizację z archiwami, aby ułatwić konfigurację. Raporty są generowane automatycznie bezpośrednio po ukończeniu partii. Inną ważną cechą tej wersji jest ciągła synchronizacja przez zenon między serwerem głównym i serwerem Standby za sprawą niezawodnej redundancji. Dzięki temu przetwarzanie jest kontynuowane, nawet jeśli serwer przestanie działać.

 

Wizualizacja w przeglądarce

Rozwiązania HMI zyskały nowe możliwości wizualizacji oparte na sieci web. Dodatkowo nowa wersja obsługuje listy alarmów i zdarzeń, standardowe ekrany i rozszerzone trendy. Na przykład wykresy Gantta są wyświetlane bezpośrednio w przeglądarce i aktualizowane w czasie rzeczywistym. Po raz pierwszy procesy inżynieryjne są realizowane bez dodatkowego kompilowania do języka HTML5. Co więcej, teraz kilkoro użytkowników może pracować z modułem Service Engine równolegle i niezależnie od siebie przez przeglądarkę.

 

Łączność na żądanie

Platforma zenon 11 zawiera nowe interfejsy. Interfejs Werum MSI można skonfigurować z zenon Service Engine. Umożliwia on połączenie maszyn i linii produkcyjnych z Werum PAS|X. Jest to przydatna innowacja dla firm z branży farmaceutycznej i biotechnologicznej. W branży energetycznej interfejs CIM-CGMES bazuje na Automatycznym Kolorowaniu Linii i Modelowaniu sprzętu w zenon, aby zapewnić tworzenie modeli sieci w ramach wymogów prawnych dotyczących technologii Redispatch 2.0.

 

Łatwiejsze raportowanie

Skuteczna ewaluacja i przetwarzanie danych staje się coraz ważniejsze i zenon robi wszystko, aby pomóc klientom. W wersji zenon 11 moduł Report Engine jest teraz połączony z Data Storage. Dzięki temu dane historyczne mogą być tam przechowywane na potrzeby wykorzystania w raportach. Ciągle eksportowane listy alarmów i zdarzeń mogą być także przechowywane w module Data Storage.

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej i zobaczyć, jak innowacje działają w praktyce? Kliknij tutaj.

zenon 11 Industry Highlights Summary

Release & Support

zenon 11 Industry Highlights Summary

617 KB

zenon 11 Highlights Energy

Release & Support

zenon 11 Highlights Energy

281 KB

zenon 11 Highlights Life Science

Release & Support

zenon 11 Highlights Life Science

173 KB

zenon 11 Highlights Automotive

Release & Support

zenon 11 Highlights Automotive

176 KB

zenon 11 Highlights F&B

Release & Support

zenon 11 Highlights F&B

177 KB

VIDEO: Get a look at zenon 11