Skontaktuj się z Ekspertem

Harro Höfliger inwestuje w łatwość obsługi (Niemcy)

Jak powinien działać interfejs człowiek-maszyna, aby umożliwić operatorom, personelowi serwisowemu i utrzymania ruchu efektywną i wydajną pracę? Harro Höfliger stworzył nowoczesny interfejs użytkownika dla wszystkich typów produkowanych przez siebie maszyn w oparciu o oprogramowanie zenon firmy COPA-DATA. Charakteryzuje się on intuicyjnym designem, który pozwala na szybkie uczenie się obsługi przez nowych pracowników, a także wysoką funkcjonalnością wynikającą z zastosowania technologii Mulit-Touch.

Harro Höfliger (Niemcy)

Harro Höfliger (Niemcy)

Success Story

.pdf / 2.09 MB

Pobierz

Kapsułki, tabletki, produkty do inhalacji, produkty płynne, produkty aseptyczne, produkty diagnostyczne, baterie, maszyny do montażu i pakowania produktów – Harro Höfliger Verpackungsmaschinen GmbH jest spółką założoną w 1975 roku, która obecnie oferuje szeroką gamę typów maszyn do produkcji i pakowania produktów farmaceutycznych, leków, towarów konsumpcyjnych, kosmetyków i technologii chemicznych.Znaczna liczba maszyn oznacza wzrost złożoności maszyn, a tym samym także złożoności działania. „Stacja, tj. element funkcjonalny maszyny, wcześniej działała wyłącznie w oparciu o kilka parametrów. Obecnie poszczególne stacje są wyposażone w ekrany w liczbie do dwudziestu, a każdy z nich umożliwia ustawienie 20 parametrów”, wyjaśnia Fabian Elsässer, Lid er Grupy ds. systemów HMI / SCADA w Harro Höfliger Verpackungsmaschinen GmbH. „Wyłącznie interfejsy użytkownika zaprojektowane w sposób zapewniający ergonomię umożliwiają przezwyciężenie tej złożoności.’’

 

W centrum uwagi-użyteczność

 

Aby sprostać większemu zakresowi funkcji i wydajności maszyn oraz zagwarantować ukierunkowaną na cel, wydajną i wolną od błędów pracę, firma Harro Höfliger zdecydowała się na wdrożenie nowego interfejsu człowiek-maszyna (HMI) w oparciu o oprogramowanie zenon. Firma już od ponad dziesięciu lat korzysta z rozwiązania HMI / SCADA firmy COPA-DATA. Harro Höfliger opracował i rozwinął nowy HMI we współpracy z CaderaDesign. Firma ta specjalizuje się w projektowaniu, użytkowaniu i rozwijaniu komfortu obsługi w dziedzinie interfejsów przemysłowych i użytkownika. CaderaDesign zapewnia wsparcie dla pełnego procesu tworzenia interfejsów HMI i interfejsów użytkownika – począwszy od pomysłu, poprzez programowanie, a skończywszy na wdrożeniu interfejsu użytkownika. Kompletne koncepcje obsługi, ergonomia oprogramowania, przejrzyste struktury nawigacyjne, konstrukcja ekranu / elementów sterowania i ikon stanowią budulec oferowany przez naszą firmę.

 

Kompleksowa analiza podstawą działań

 

Zanim firma Harro Höfliger zrobiła krok w kierunku wprowadzenia nowego, wszechstronnego interfejsu użytkownika, Fabian Elsässer wraz z firmą CaderaDesign zgromadzili opinie klientów podczas fazy analizy i warsztatów analitycznych, opracowali wnioski i życzenia użytkowników oraz rozmawiali z pracownikami w firmie. Następnie osoby zaangażowane w projekt wraz ze specjalistami z firmy dokonały oceny zdania użytkowników, przyglądali się różnym typom maszyn i oceniali funkcjonalność oraz związane z nią korzyści. Następną kwestią było podzielenie się pomysłami oraz opracowanie i ocena koncepcji layoutu. „Szybko opracowaliśmy pierwsze modele szkieletowe, tj. proste, strukturalne przedstawienia interfejsu użytkownika i stopniowo definiowaliśmy struktury w ramach różnych warsztatów” – wyjaśnił Florian Fuchs, Uprawniony Projektant i Certyfikowany Inżynier ds. Użyteczności Produktów w CaderaDesign.

 

Cel: koncepcja dotycząca zorientowania na przyszłość wszystkich maszyn

 

Nowy interfejs HMI powinien opierać się na koncepcji zorientowania na przyszłość, obejmującej zarówno aplikacje dotykowe, jak i technologie wielokrotnego dotyku. Może być wdrażany wraz z istniejącymi częściami składowymi oprogramowania zenon dla rozwiązania HMI / SCADA firmy COPA-DATA. Ponadto powinien on posiadać design zarówno zindywidualizowany, jak i ponadczasowy. Ze względu na złożoność maszyn, Harro Höfliger i CaderaDesign zdecydowały o wyraźnym zorientowaniu na zadania jako zasady dla użytkownika i interakcji w nowym interfejsie HMI.

 

Dzięki zorientowaniu HMI na zadania użytkownik wyraźnie widzi zadania do wykonania i przebieg procesu operacyjnego, np. konfigurowanie maszyny lub ładowanie receptury. Użytkownik otrzymuje te zadania w zależności od trybu produkcji (przygotowanie do produkcji, produkcja, zakończenie produkcji) oraz w zależności od roli użytkownika. Dane dotyczące osób uruchamiających konkretne działania i alokacje funkcji maszyny, z których mogą korzystać pracownicy, są zapisywane w profilach użytkowników, a tym samym w administracji użytkownika.

 

Przejrzysta koncepcja informacyjna gwarantuje, że użytkownik otrzymuje wyłącznie informacje potrzebne podczas produkcji. W tym miejscu informacje i liczby, takie jak np. prędkość maszyny, są wyświetlane w widżetach na ekranie głównym. Widżet jest częścią składową lub elementem obsługi graficznego interfejsu użytkownika. Firma Harro Höfliger stworzyła standardową bibliotekę widżetów dla różnych maszyn. Widżety wykonują określone funkcje lub wyświetlają określone parametry i dane (na przykład wartości liczników). Użytkownicy mogą tworzyć własne ekrany główne z widżetów, które odnoszą się do ich zadań. Atrakcyjny, niestandardowy i modułowy wyświetlacz maszyny stworzony w sposób inteligentny umożliwia użytkownikowi nawigację za pomocą centralnie umieszczonego ekranu maszyny i zmianę ustawień parametrów lub wprowadzanie poprawek na poszczególnych stacjach maszyny. W ten sposób ekran urządzenia jest wyświetlany w formie abstrakcyjnej, a poszczególne stacje są elementami nawigacyjnymi. Maszyna może składać się z maksymalnie 100 stacji. Aby zachować możliwość przeglądania, użytkownicy mogą korzystać z kontrolki Worldview w widoku stacji. Jest to narzędzie do powiększania i nawigacji, które umożliwia wyraźne wyświetlanie dużych i złożonych ekranów procesowych niezależnie od wielkości ekranu. Użytkownicy mogą skupić się na poszczególnych stacjach, a także powiększać ich ekrany oraz nawigować w nich.

 

Inteligentna struktura menu zapewnia wydajną i bezpieczną pracę

 

Menu główne składa się teraz z sześciu pozycji: Zarządzanie, Stacje, Diagnostyka, Statystyki, Obsługa serwisowa i Pomoc. Zarządzanie recepturami, zarządzanie partiami i porcjami, ścieżki audytu oraz zarządzanie alarmami znajdują się w pozycji „Zarządzanie”. Pozycja ta obejmuje również zarządzenie użytkownikami, co sprawia, że użytkownicy będą wykonywali wyłącznie te zadania i operowali wyłącznie tymi funkcjami, które zostały zapisane w ich profilu użytkownika. W pozycji menu „Stacje” użytkownik może wybierać, ustawiać parametry i konfigurować poszczególne stacje maszyny. „Diagnoza” dostarcza komunikaty o błędach ze sterowników i zapewnia pomoc w rozwiązywaniu problemów i wykrywaniu błędów. Pozycja menu „Statystyka” zawiera ekrany liczników, listy, liczniki produkcji, liczniki błędów, rozszerzone trendy, statystyki produkcji itp. Aby móc pracować z łatwością, użytkownik może określić, czy jest on leworęczny lub praworęczny i w razie potrzeby pozycjonować paski menu po lewej lub po prawej stronie. Opcja zmiany języka dostępna w oprogramowaniu zenon ułatwia wybór języka dla danego kraju.

 

zenon - rozwiązanie dla ergonomicznych i stabilnych aplikacji HMI / SCADA

 

zenon to wysoce wszechstronna rodzina produktów COPA-DATA dla przemysłowych, ergonomicznych rozwiązań procesowych. W jej skłąd wchodzą: zenon Analyzer, zenon Supervisor, zenon Operator i zenon Logic. zenon Analyzer udostępnia klientom szablony do tworzenia raportów dostosowanych do potrzeb użytkownika (np. dotyczących zużycia mediów, surowców, przestojów, wskaźników KPI) na podstawie danych uzyskiwanych z systemów IT i automatyki. zenon Supervisor, niezależny system SCADA, umożliwia kompleksowe monitorowanie i kontrolę nad redundantnymi systemami, nawet w złożonych sieciach i z bezpiecznym dostępem zdalnym. zenon Operator gwarantuje, jako system HMI, bezpieczne sterowanie maszynami i prostą, intuicyjną obsługę - w tym Multi-Touch. zenon Logic, który jest zintegrowanym systemem PLC opartym na standardzie IEC 61131-3, umożliwia optymalne sterowanie procesem i logiczne przetwarzanie danych. Całkowicie niezależna od sprzętu i otwarta rodzina produktów zenon, oferuje bezproblemową integrację z istniejącymi środowiskami automatyki i IT. Kreatory i szablony nie tylko upraszczają procesy inżynierii, ale także umożliwiają płynne pobieranie i wysyłkę danych z innych systemów. Od samego początku działalnosci firmy zasada "parametryzowania zamiast programowania" jest charakterystyczną cechą rodziny produktów zenon.

Wróć