Join our team and make us stronger!

For your successful application, we require your basic personal and background information. You can upload your details here. Ideally, you will have chosen one of the job openings that are currently available.

 

You can also submit a speculative application via this portal. It’s important that you indicate your desired COPA-DATA location so that we can advise our team of your application in that specific location. We’re looking forward to hearing from you and will reach out via e-mail or phone as soon as possible.

Online application

Po wysłaniu formularza powyższe dane zostaną przeanalizowane przez firmę COPA-DATA w celu przetworzenia zgłoszenia na podstawie zgody udzielonej przez wysłanie formularza. Do czasu wycofania dane będą nadal przetwarzane na tej samej podstawie prawnej na potrzeby komunikacji, co jest zgodne z pierwotnym celem ich przetwarzania.

Dalsze informacje można znaleźć w naszej polityce prywatności.
Required